В "Студентски Живот" сме загрижени за вашето пълноценно, ползотворно и изкарване на студентските години. Чрез лекции, семинари, клубове и други инициативи се стремим да инвестираме във вашето личностно, академично, социално и духовно развитие.

В езиковата школа.
- Бих искал да запиша сина си, за да научи поне един чужд език.
- Да, разбира се! Английски, френски, немски, испански…
- А кой език е най-чужд?