Християнство

„Студентски живот“ е студентска организация, която понастоящем съществува в около 200 страни по света. Смятаме, че във всяка страна, макар и само 1%, студентите са бъдещите лидери – икономисти, инженери, политици, медици, т.н. – хора с най-голямо влияние, оформящи обществото и ценностите в него. Затова инвестираме във вашия растеж като лидери и като личности с висок морал. Фундаменталната ни мотивация са изконните християнски ценности и принципи, доказали се в нашата история. Мислим, че те са нужни, адекватни и удовлетворяващи за живота на всеки човек и всяко общество. Издаваме различни материали – статии, брошури, книги. Обсъждаме широка гама от теми – от взаимоотношения, професионална реализация и студентско обучение, до самосъзнание, наука, етика и вяра. Организираме различни събития с реномирани лектори, др.

Д-р Х. Ликлама (доктор по Ядрена физика) – с интервю в Националната телевизия БНТ, в предаването „Вяра и общество“

 

проф. Р. Кархард с интервю в националната телевизия БНТ, предаването "Вяра и общество".

Част 1:

 

Част 2: