Дискусионен Клуб

Дискусионния клуб на "Студентски Живот" е за всички студенти, обичащи да дебатират по различни теми, да изказват и да чуват мненията на други студенти и преподаватели. Темите са тези, които предложите, водещите може да сте вие.

 • Взаимоотношения между момичета и момчета
 • Пристрастяване
 • Реализация
 • Съвременни кризисни явления (от политическо, икономическо и друго естество)
 • Избора на професия – по задължение или по призвание?
 • Лъжите на които вярваме
 • Разлики между мъжете и жените
 • Суеверията
 • Съществува ли истинско приятелство?
 • Справяне със стресът
 • На какво се крепи една връзка?

"Умният се учи от грешките си, а мъдрият се учи от грешките на другите"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези и много други теми дискутираме всяка сряда в нашият клуб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес

Вижте по-голяма карта