Преводи на популярни академични изрази

Категория: 

Всеки, който е имал взeмане-даване с науката, се е сблъсквал поне веднъж с някое от тези клишета. Хубаво е да знаем какво точно означават. И така…

Отдавна е известно…” = Нямах време да проверя данните.

Забелязваме очевидна тенденция” = В това, което ви казвам, няма никакъв смисъл.

Въпреки че не бе възможно да намерим категорични отговори на поставените въпроси…” = Експериментът беше неуспешен, но още се надявам да го публикувам.

За проучването избрахме три примера” = Останалите резултати бяха пълна мъгла.

Показвам ви типичен пример” = Това беше най-красивата графика.

Ще представим резултатите в следващия си доклад” = Може и да си направя труда да го напиша, ако ме принудят/финансират.

Според моя опит…” = Веднъж.

В няколко случая…” = Два пъти.

В редица случаи…” = Три пъти.

Смята се, че…” = Аз смятам.

Общото становище е…” = И приятелят ми смята така.

Решението е правилно в определени параметри” = Грешно. Грешно. Грешно.

Според статистическия анализ…” = Според слуховете…

Статистически ориентирана проекция на значимостта на нашето откритие” = Съвсем случайно предположение.

След внимателен анализ на наличните данни” = Бастисах три страници с бележки, когато съборих чашата си с бира.

Ясно е, че са необходими много допълнителни проучвания, преди да постигнем пълно разбиране на този феномен” = Хич не го разбирам… И никога няма да го разбера.

След допълнителни проучвания на колегите ми…” = И те не го разбират.

Тази област е изключително важна за изследване” = Темата е тъпа и безсмислена, но ми я натрапиха от научната комисия.