Спорт

По време на нашите летни лагери и излети винаги спортуваме заедно и се радваме на много щастливи моменти на терена. Обичаме да играем заедно футбол, волейбол, тенис на маса, фризби и др. Насърчаваме студентите да организират спортни срещи и се стремим да изградим физически навици у тях.