В "Студентски Живот" сме загрижени за вашето пълноценно, ползотворно и изкарване на студентските години. Чрез лекции, семинари, клубове и други инициативи се стремим да инвестираме във вашето личностно, академично, социално и духовно развитие.

Срещат се двама приятели.
- На къде?
- Търся сина си. По улиците го няма, и в интернет клубовете, и в кафенетата…
- Може да се е отбил в училище.