В "Студентски Живот" сме загрижени за вашето пълноценно, ползотворно и изкарване на студентските години. Чрез лекции, семинари, клубове и други инициативи се стремим да инвестираме във вашето личностно, академично, социално и духовно развитие.

Двама студенти си говорят:
- Как мислиш, математическият анализ наука ли е?
- Не е, ако беше наука, щяха най-напред да го опитат върху животни.