В "Студентски Живот" сме загрижени за вашето пълноценно, ползотворно и изкарване на студентските години. Чрез лекции, семинари, клубове и други инициативи се стремим да инвестираме във вашето личностно, академично, социално и духовно развитие.

Студент по физика след първи курс решил да се прехвърли да учи богословие. На приемния изпит му се пада въпросът "Божията сила". Мислил, умувал и накрая написал:"Божията сила е равна на Божията маса, умножена по Божието ускорение."
Изпитващият прочел творението му, замислил се и го запитал:
- Добре, мога някак си да си представя Божията маса, но какво е Божието ускорение?
- Амии...това е втората производна от Неведомите пътища Божии!